fbpx Matematyka - stacjonarne II stopnia | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Matematyka - stacjonarne II stopnia

Matematyka

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Matematyka
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Studia na kierunku Matematyka dają umiejętności używania matematycznych i statystycznych narzędzi analitycznych, również z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.
 • Absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności, dające możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach stosujących metody matematyczne, a także szybkiego przyswojenia nowej wiedzy z danej dziedziny i jej dostosowania do zmieniających się potrzeb rynku pracy.
 • Absolwent specjalności nauczycielskiej otrzymuje dodatkowo przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne oraz merytoryczne do nauczania matematyki, też przy użyciu nowoczesnych technologii i oprogramowania.
 • Działają Koło Naukowe Kolor i Koło Naukowe Matematyków, promujące nauki ścisłe wśród młodzieży szkolnej i akademickiej.
 • Studenci biorą udział w konkursie Mat2Tab na tworzenie materiałów do tablicy interaktywnej, organizują Ligę Matematyczną dla szkół średnich, biorą udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki.
 • Mają też możliwość wyjazdu na wymianę studencką za granicę w ramach projektu ERASMUS.
 • Jako jedyna jednostka w województwie pomorskim oferujemy możliwość studiów doktoranckich z matematyki.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Uzyskane umiejętności konstruowania i analizowania modeli matematycznych, jak i użycia technik informatycznych, dają przygotowanie do pracy w takich miejscach, jak:

 • instytuty naukowo-badawcze
 • działy projektowe lub finansowe firm branży gospodarczej
 • banki i inne instytucje finansowe
 • firmy ubezpieczeniowe
 • instytucje kulturalno-oświatowe promujące nauki ścisłe.

Dodatkowe możliwości związane z wybraną specjalnością:

 • Absolwent specjalności Nauczycielskiej po studiach I stopnia zdobywa dodatkowo wstępne przygotowanie do pracy jako nauczyciel matematyki, które uzupełnione na studiach II stopnia pozwoli mu na uzyskanie kwalifikacji do nauczania matematyki we wszystkich typach szkół.
 • Absolwent Matematyki Finansowej jest dobrze przygotowany do pracy w instytucjach finansowych, a uzyskana wiedza pozwala mu ubiegać się o zdobycie zawodów takich, jak makler, doradca inwestycyjny, aktuariusz.
 • Absolwent Matematyki Stosowanej jest przygotowany do pracy jako informatyk, który ma jednocześnie solidne przygotowanie matematyczne.
 • Absolwent Matematyki Teoretycznej ma możliwość robienia dalszej kariery naukowej, a zdobyte umiejętności samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy i jej rozszerzania na inne dziedziny powodują, że matematyk po tej specjalności jest poszukiwany i chętnie zatrudniany przez różne instytucje badawcze, finansowe i informatyczne.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Konkurs ocen na dyplomie – max 40 pkt 1)

2. Rozmowa kwalifikacyjna – max 60 pkt.

Rozmowa kwalifikacyjna potwierdza kompetencje z matematyki z zakresu programu studiów pierwszego stopnia.

Absolwenci kierunków z dyscypliny Matematyka pierwszego stopnia są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują maksymalną punktację - 60 pkt.

Progiem kwalifikacji jest uzyskanie min. 55 punktów. 

Wynik kandydata stanowi suma punktów uzyskana za ocenę na dyplomie i ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia ubiegać się mogą absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 45

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 33

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
18 lipca 2023 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 
20 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
21 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
27 lipca 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 lipca
09:00-15:00 (pon.-pt.)
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57, hol nowego budynku Informatyki
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 22 54

Rekrutacja dodatkowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
19 września 2023 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 
21 września 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
22 września 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
28 września 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 września
pon. - pt.:9:00-15:00
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57, hol nowego budynku Informatyki
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 22 54

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 31 sierpnia 2023 roku, 12:01