fbpx Quantum Information Technology - stacjonarne II stopnia | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Quantum Information Technology - stacjonarne II stopnia

Quantum Information Technology

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Quantum
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opis

 

Quantum Information Technology (QIT) is an emergent interdisciplinary field of study that combines the areas of physics, mathematics, and computer science. By joining the Quantum Information Technology Master’s programme you will acquire the necessary knowledge and skills in the theory and applications of the technological aspects of quantum information theory. This Master’s programme runs over two academic years, and is fully taught in English. The main focus of the study will be on theoretical aspects of QIT, however study of physical implementations and laboratory sessions are also included. QIT is an innovative and rapidly developing global field of study. These include unbreakable cryptography, ultraprecision measurements, and quantum computers which can solve problems which are intractable on any classical computer. These developing technologies have the potential to revolutionise the modern world: from mobile phones to medicine, chemistry, and finance.

The programme covers four core sections:

 • Quantum information processing, computation, and communication
 • Quantum systems, their manipulations and non-classical properties
 • Hard-skills: analytical and numerical methods, programming skills
 • Soft-skills: scientific presentations, science communication, research methodology, and collaborative research.

By coming to Gdańsk, you will particularly benefit from the research environment at UG provided by the “Institute of Theoretical Physics and Astrophysics” and the “International Centre for Theory of Quantum Technologies”, together with their international scientific network across four continents, as well as the cluster of “Polish Quantum Research”. The University of Gdańsk plays a pioneering role in Quantum Technologies, and is currently one of the leading centers in quantum technologies research worldwide. Throughout this Master’s programme you will learn directly from research-active scientists who are leading experts in their fields.

 

Special features of this Master’s programme:

Joining the Quantum Information Technology Master’s programme you have the opportunity to:

 • Learn from active researchers of international reputation, experts in the field they lecture. 
 • Study in an international interdisciplinary environment.
 • Develop a comprehensive set of skills that will prepare you for your next step, such as presentation skills, use of the English Language, and knowledge on commercialisation and start-up companies. 
 • Gain work experience through the internships programme. 
 • Tailor your studies by choosing the “optional lectures” according to your own interests. 

Thriving topics you will learn about include: 

 • How classical and quantum information can be processed, and how computation and cryptographic protocols work.
 • The bizarre non-classical aspects of nature that we can harness and profit from.
 • Ways in which quantum systems can behave and be manipulated.
 • Advanced mathematical and numerical methods, and programming techniques. 

Design of experiments and computer simulations for quantum information implementations.

Employment perspective

In this interdisciplinary field of study, the employment scope is broad: 

 • Graduates may work in industrial and service companies that conduct R&D activities on the design and implementation of quantum technologies.
 • Graduates may continue doctoral studies on quantum information technologies and its interdisciplinary fields at universities and research centers.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Konkurs ocen na dyplomie – max 40 pkt 1)

2. Rozmowa kwalifikacyjna – max 60 pkt.

Rozmowa  w języku angielskim na temat zainteresowań, podstaw fizyki, w szczególności podstaw mechaniki kwantowej. Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest przesłanie przez kandydata CV uwzględniającego przebieg dotychczasowej edukacji i zainteresowań naukowych. Kandydat ma obowiązek dostarczyć CV drogą mailową na adres komisji rekrutacyjnej nie później niż w ciągu trzech dni po zakończeniu rejestracji na kierunek. Niezłożenie CV w wymaganym terminie skutkuje wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego.

Progiem kwalifikacji jest uzyskanie min. 30 punktów z rozmowy rekrutacyjnej. Wynik kandydata stanowi suma punktów uzyskana za ocenę na dyplomie i ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia ubiegać się mogą absolwenci studiów wyższych z obszaru nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych lub medycznych.

 

* Studia odpłatne prowadzone w języku angielskim. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
19 lipca 2024 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 
25 lipca 2024 r. do 26 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
29 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
02 sierpnia 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 1 lipca
pon.-pt. 9.00-15.00
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57, nowy budynek - hol główny
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 573 001 477

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 24 maja 2024 roku, 8:06