fbpx Przewody doktorskie | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Imię i nazwisko Data obrony Tytuł Recenzenci Załączniki
Bianka Wołoncewicz obrona:
25.09.2023 - 11:15

Non-Separability Indicators for Quantum Optical Fields Involving Intensity Correlation Measurements

Promotor: prof. dr hab. Marek Żukowski
prof. dr hab. Wiesław Leoński (Uniwersytet Zielonogórski)

prof. dr hab. Marek Czachor (Politechnika Gdańska)

dr hab. Piotr Kolenderski, prof. UMK
PDF icon Recenzja prof. W.Leoński
PDF icon Recenzja prof. M.Czachor
PDF icon Recenzja prof. P.Kolenderski
Natalia Majewska obrona:
25.09.2023 - 09:00

Optymalizacja własności optycznych jonów chromu poprzez modyfikację matrycy krystalicznej oraz zastosowanie wysokiego ciśnienia

Promotor: dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG
Prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Dariusz Hreniak (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN)

dr hab. Marcin Runowski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
PDF icon Recenzja - prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski (UMK)
PDF icon Recenzja - prof. dr hab. Dariusz Hreniak (INTiBS PAN)
PDF icon Recenzja - dr hab. Marcin Runowski, prof. UAM (UAM)
Michał Mońka obrona:
21.09.2023 - 10:15

Procesy fotofizyczne i fotochemiczne oraz efekt ciężkiego atomu w związkach organicznych wykazujących termicznie aktywowaną opóźnioną fluorescencję (TADF) i emisję indukowaną agregacją (AIE)

Promotor: dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG
prof. dr hab. Tomasz Martyński (Politechnika Poznańska)

dr hab. Piotr Fita, prof. UW

dr hab. Rafał Luchowski, prof. UMCS
PDF icon Recenzja - prof. dr hab. T.Martyński
PDF icon Recenzja - dr hab. P.Fita, prof. UW
PDF icon Recenzja - dr hab. R.Luchowski, prof. UMCS
Tanmoy Biswas obrona:
11.09.2023 - 10:00

Finite size effects in quantum thermodynamics

Promotor: prof. dr hab. Michał Horodecki
dr hab. Adam Bednorz (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Adam Miranowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Katarzyna Roszak (Czeska Akademia Nauk)
PDF icon Recenzja - prof. dr hab. A.Miranowicz
PDF icon Recenzja - dr hab. A.Bednorz
PDF icon Recenzja - dr hab. K.Roszak
Marek Winczewski obrona:
31.07.2023 - 10:15

Fundamental Limitations within the Selected Cryptographic Scenarios and Supra-Quantum Theories

Promotor: dr hab. Karol Horodecki, prof. UG
prof. dr hab. Konrad Banaszek (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Antoni Wójcik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Zbigniew Puchała, prof. IITiS PAN (Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach)
PDF icon Recenzja - prof. dr hab. K.Banaszek
PDF icon Recenzja - prof. dr hab. A.Wójcik
PDF icon Recenzja - dr hab. Z.Puchała, prof. IITiS PAN
Tomasz Linowski

Reduced state of the field and classicality of symplectic time evolutionPromotor: dr hab. Łukasz Rudnicki, prof. UG
prof. dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska (Politechnika Bydgoska)

dr hab. Magdalena Stobińska, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Kamil Korzekwa (Uniwersytet Jagielloński)
Jan Wasilewski Promotor: dr hab. Karol Horodecki
Dariusz Kwiatkowski Promotor: dr hab. Jacek Gulgowski
Karolina Agata Lademann Metody aproksymacji numerycznej liniowego równania Kleina-Gordona z masą czasowo- i przestrzenno-zależną


Promotor: dr hab. Karolina Kropielnicka
prof. dr hab. Zdzisław Jackiewicz (Arizona State University)

dr hab. Łukasz Płociniczak (Politechnika Wrocławska)

prof. dr hab. Piotr Bogusław Mucha (Uniwersytet Warszawski )
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Recenzja 3
Dominik Horwat Promotor: dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG
Marek Eggen Lanthanide–based Single Ion Magnets: the ab–initio study of the spectroscopic and magnetic properties of the Ho(III) and Dy(III) complexes

Promotor: dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG
prof. dr hab. Przemysław Starynowicz (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Wojciech Grochala (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Violetta Patroniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
PDF icon Recenzja - prof. dr hab. P.Starynowicz
PDF icon Recenzja - prof. dr hab. W.Grochala
PDF icon Recenzja - prof. dr hab. V.Patroniak
Karolina Baranowska Promotor: dr hab. Marek Józefowicz, prof. UG
Krzysztof Jarosław Kowitz

Wykorzystanie porządku Katětova w badaniach przestrzeni topologicznych oraz ultrafiltrówThe use of Katětov order in the study of topological spaces and ultrafiltersPromotor: dr hab. Rafał Filipów
dr hab. Małgorzata Filipczak (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Wiesław Kubiś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Szymon Żeberski (Politechnika Wrocławska)
Łukasz Szczepanik Badania zagrożeń promieniotwórczych w powietrzu i wodzie wynikających z rozpadu radonu w rejonach Gdańska Promotor: dr hab. Bogumił Linde, prof. UG
Anna de Rosier Nowe metody charakteryzacji nieklasycznych własności stanów kwantowych

Promotor: prof. dr hab. Wiesław Laskowski
Małgorzata Lebiedź Ciągi Dolda i ich zastosowanie w topologii i teorii układów dynamicznych

Promotor: dr hab. Grzegorz Graff, prof. UG
Maciej Grzegorczyk Wieloparametrowe charakterystyki i struktury biowarswt formowanych na ciałach stałach w ośrodku wodnym

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski
Krzysztof Rosołek Wybrane kryteria nieklasyczności wielowymiarowych układów kwantowych 

Promotor: dr hab. Marcin Wieśniak, prof. UG
Dorota Wejer Sieci sprężeń w układzie sercowo-naczyniowym człowieka - metody analizy wielowymiarowych danych i modelowanie sieci przepływu informacji

Promotor: prof. dr hab. Danuta Makowiec
Mirosław Behrendt Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na stany wzbudzone jonu Eu3+ w wybranych matrycach stałych

Promotor: dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG
Anna Baran Własności spektroskopwe wybranych materiałów domieszkowanych jonami Eu2+ oraz Eu3+ 

Promotor: dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG
Maria Ziemlańska Metoda prostych dla stochastycznych równań różniczkowych

Promotor: dr hab. Henryk Leszczyński, prof. UG
Magdalena Meller Estymacja w przestrzeniach Biesowa 

Promotor: dr hab. Karol Dziedziul
Dariusz Borzestowski Zbiory zbieżności i rozbieżności ideałowej dla ciągów funkcji ciągłych i mierzalnych
Nikodem Ponikwicki Badanie zmian konformacyjnych i oddziaływań molekularnych w szeregu homologicznym 4-alkilo-4' - cyjanobifenyli

Promotor: prof. dr hab. Bogumił Linde