fbpx Przewody doktorskie | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Imię i nazwisko Data obrony Tytuł Recenzenci Załączniki
Palash Pandya obrony -
02.09.2022 - 13:00
Application of chosen optimization algorithms for recognition of nonclassical effects

Promotor: dr hab. Marcin Wieśniak, prof. UG
dr hab. Łukasz Pawela, prof. IITiS PAN

dr hab. Paweł Caban (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Karol Bartkiewicz, prof. UAM
PDF icon Recenzja - dr hab. Łukasz Pawela, prof. IITiS PAN
PDF icon Recenzja - dr hab. Paweł Caban
PDF icon Recenzja - dr hab. Karol Bartkiewicz, prof. UAM
Ray Ganardi Correlations in mediated dynamics 

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Paterek
prof. dr hab. Adam Miranowicz (Uniwersytet Adama Mickiewcza)

prof. dr hab. Dariusz Chruściński (uniwersytet Mikołaja Kopernika)

dr hab. Jarosław Korbicz, prof. CFT PAN
Dariusz Kwiatkowski Promotor: dr hab. Jacek Gulgowski
Gabriela Aleksandra Łuczyńska Promotor: prof. dr hab. Tomasz Szarek prof. dr hab. Grzegorz Świątek

prof. dr hab. Łukasz Stettner

prof. dr hab. Szymon Peszat
Bianka Wołoncewicz Promotor: prof. dr hab. Marek Żukowski
Marek Winczewski Promotor: dr hab. Karol Horodecki, prof. UG
Karolina Agata Lademann Promotor: dr hab. Karolina Kropielnicka
Dominik Horwat Promotor: dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG
Tanmoy Biswas Promotor: prof. dr hab. Michał Horodecki
Michał Mońka Promotor: dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG
Bartosz Kamedulski Promotor: dr hab. Piotr Bartłomiejczyk, prof. PG dr hab. Grzegorz Gabor

prof. dr hab. Wacław Marzantowicz

dr hab. Danuta Kołodziejczyk
Marek Eggen Promotor: dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG
Karolina Baranowska Promotor: dr hab. Marek Józefowicz, prof. UG
Natalia Majewska Promotor: dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG
Łukasz Szczepanik Badania zagrożeń promieniotwórczych w powietrzu i wodzie wynikających z rozpadu radonu w rejonach Gdańska Promotor: dr hab. Bogumił Linde, prof. UG
Anna de Rosier Nowe metody charakteryzacji nieklasycznych własności stanów kwantowych

Promotor: prof. dr hab. Wiesław Laskowski
Małgorzata Lebiedź Ciągi Dolda i ich zastosowanie w topologii i teorii układów dynamicznych

Promotor: dr hab. Grzegorz Graff, prof. UG
Maciej Grzegorczyk Wieloparametrowe charakterystyki i struktury biowarswt formowanych na ciałach stałach w ośrodku wodnym

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski
Krzysztof Rosołek Wybrane kryteria nieklasyczności wielowymiarowych układów kwantowych 

Promotor: dr hab. Marcin Wieśniak, prof. UG
Dorota Wejer Sieci sprężeń w układzie sercowo-naczyniowym człowieka - metody analizy wielowymiarowych danych i modelowanie sieci przepływu informacji

Promotor: prof. dr hab. Danuta Makowiec
Paweł Barbarski Różne uogólnienia i zastosowania twierdzenia Szarkowskiego o współwystępowaniu orbit okresowych odwzorowań ciągłychPromotor: dr hab. Piotr Szuca, prof. UG
prof. dr hab. Ryszard Pawlak

dr hab. Piotr Bartłomiejczyk
Mirosław Behrendt Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na stany wzbudzone jonu Eu3+ w wybranych matrycach stałych

Promotor: dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG
Anna Baran Własności spektroskopwe wybranych materiałów domieszkowanych jonami Eu2+ oraz Eu3+ 

Promotor: dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG
Maria Ziemlańska Metoda prostych dla stochastycznych równań różniczkowych

Promotor: dr hab. Henryk Leszczyński, prof. UG
Magdalena Meller Estymacja w przestrzeniach Biesowa 

Promotor: dr hab. Karol Dziedziul
Dariusz Borzestowski Zbiory zbieżności i rozbieżności ideałowej dla ciągów funkcji ciągłych i mierzalnych
Nikodem Ponikwicki Badanie zmian konformacyjnych i oddziaływań molekularnych w szeregu homologicznym 4-alkilo-4' - cyjanobifenyli

Promotor: prof. dr hab. Bogumił Linde