fbpx Przewody doktorskie | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Imię i nazwisko Data obrony Tytuł Recenzenci Załączniki
Jan Wasilewski Promotor: dr hab. Karol Horodecki
Dariusz Kwiatkowski Promotor: dr hab. Jacek Gulgowski
Dominik Horwat Promotor: dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG
Marek Eggen Lanthanide–based Single Ion Magnets: the ab–initio study of the spectroscopic and magnetic properties of the Ho(III) and Dy(III) complexes

Promotor: dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG
prof. dr hab. Przemysław Starynowicz (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Wojciech Grochala (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Violetta Patroniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
PDF icon Recenzja - prof. dr hab. P.Starynowicz
PDF icon Recenzja - prof. dr hab. W.Grochala
PDF icon Recenzja - prof. dr hab. V.Patroniak
Karolina Baranowska Promotor: dr hab. Marek Józefowicz, prof. UG
Łukasz Szczepanik Badania zagrożeń promieniotwórczych w powietrzu i wodzie wynikających z rozpadu radonu w rejonach Gdańska Promotor: dr hab. Bogumił Linde, prof. UG
Anna de Rosier Nowe metody charakteryzacji nieklasycznych własności stanów kwantowych

Promotor: prof. dr hab. Wiesław Laskowski
Małgorzata Lebiedź Ciągi Dolda i ich zastosowanie w topologii i teorii układów dynamicznych

Promotor: dr hab. Grzegorz Graff, prof. UG
Maciej Grzegorczyk Wieloparametrowe charakterystyki i struktury biowarswt formowanych na ciałach stałach w ośrodku wodnym

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski
Krzysztof Rosołek Wybrane kryteria nieklasyczności wielowymiarowych układów kwantowych 

Promotor: dr hab. Marcin Wieśniak, prof. UG
Dorota Wejer Sieci sprężeń w układzie sercowo-naczyniowym człowieka - metody analizy wielowymiarowych danych i modelowanie sieci przepływu informacji

Promotor: prof. dr hab. Danuta Makowiec
Mirosław Behrendt Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na stany wzbudzone jonu Eu3+ w wybranych matrycach stałych

Promotor: dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG
Anna Baran Własności spektroskopwe wybranych materiałów domieszkowanych jonami Eu2+ oraz Eu3+ 

Promotor: dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG
Maria Ziemlańska Metoda prostych dla stochastycznych równań różniczkowych

Promotor: dr hab. Henryk Leszczyński, prof. UG
Magdalena Meller Estymacja w przestrzeniach Biesowa 

Promotor: dr hab. Karol Dziedziul
Dariusz Borzestowski Zbiory zbieżności i rozbieżności ideałowej dla ciągów funkcji ciągłych i mierzalnych
Nikodem Ponikwicki Badanie zmian konformacyjnych i oddziaływań molekularnych w szeregu homologicznym 4-alkilo-4' - cyjanobifenyli

Promotor: prof. dr hab. Bogumił Linde