fbpx Natalia Majewska | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Natalia Majewska

Natalia Majewska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki fizyczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 września 2023 roku

Natalia Majewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Optymalizacja własności optycznych jonów chromu poprzez modyfikację matrycy krystalicznej oraz zastosowanie wysokiego ciśnienia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki fizyczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG

Recenzenci: Prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Prof. dr hab. Dariusz Hreniak (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN), dr hab. Marcin Runowski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Gdańsk, 28 września 2023 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon Treść rozprawy doktorskiej41.92 MB
Data publikacji: wtorek, 29 grudnia 2020 roku, 14:16
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 28 września 2023 roku, 23:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Szczekocka
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Szczekocka