fbpx Michał Mońka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Michał Mońka

Michał Mońka

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki fizyczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 września 2023 roku

Michał Mońka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Procesy fotofizyczne i fotochemiczne oraz efekt ciężkiego atomu w związkach organicznych wykazujących termicznie aktywowaną opóźnioną fluorescencję (TADF) i emisję indukowaną agregacją (AIE)

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki fizyczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Illia Serdiuk
Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Martyński (Politechnika Poznańska), dr hab. Piotr Fita, prof. UW, dr hab. Rafał Luchowski, prof. UMCS

Gdańsk, 28 września 2023 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon Rozprawa doktorska M.Mońka22.45 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract85.96 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie88.5 KB
Data publikacji: wtorek, 29 grudnia 2020 roku, 14:26
Ostatnia modyfikacja: środa, 11 października 2023 roku, 8:46
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Szczekocka
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Szczekocka