fbpx Tomasz Linowski | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Tomasz Linowski

Tomasz Linowski

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki fizyczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 listopada 2023 roku

mgr

Tomasz Linowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Reduced state of the field and classicality of symplectic time evolution

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki fizyczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Łukasz Rudnicki, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska (Politechnika Bydgoska) , dr hab. Magdalena Stobińska, prof. UW (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Kamil Korzekwa (Uniwersytet Jagielloński)

Gdańsk, 16 listopada 2023 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon Rozprawa doktorska T.Linowski1.91 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract95.44 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie94.72 KB
Data publikacji: piątek, 7 lipca 2023 roku, 19:23
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 16 listopada 2023 roku, 22:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Szczekocka
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Szczekocka