fbpx Mirosław Brozis | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Mirosław Brozis

Mirosław Brozis

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lipca 2003 roku

Mirosław Brozis

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Właściwości spektroskopowe pochodnych naftanilidu

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Janina Heldt, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Piotr Bojarski, dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. UMK

Dyplom nr 2265.


Gdańsk, 23 lipca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 22 grudnia 2014 roku, 9:44
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Stempniewicz
Treść wprowadzona przez: