fbpx Sławomir Kozieł | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Sławomir Kozieł

Sławomir Kozieł

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2003 roku

Sławomir Kozieł

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Hyperbolic Functional Differential Systems with Unbounded Delay

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Kamont

Recenzenci: dr hab. Andrzej Borysowicz, prof. UG, dr hab. Ludwik Byszewski

Dyplom nr 2253.


Gdańsk, 25 czerwca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 19 czerwca 2018 roku, 14:46
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: