fbpx Damian Pliszka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Damian Pliszka

Damian Pliszka

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2003 roku

Damian Pliszka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Zastosowanie technik anihilacji pozytonów w fizyce ciała stałego

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Grzegorz Karwasz, prof. PAP w Słupsku

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Szuszkiewicz, dr hab. Marek Grinberg, prof. UG

Dyplom nr 2298.


Gdańsk, 30 września 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 22 grudnia 2014 roku, 9:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Stempniewicz
Treść wprowadzona przez: