fbpx Ujjwal Sen | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Ujjwal Sen

Ujjwal Sen

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 listopada 2003 roku

Ujjwal Sen

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Local indistinguishability of sets of orthogonal states

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Ryszard Horodecki, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Robert Alicki, dr hab. Karol Życzkowski

Dyplom nr 2310.


Gdańsk, 26 listopada 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 22 grudnia 2014 roku, 9:52
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Stempniewicz
Treść wprowadzona przez: