fbpx Tomasz Wróblewski | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Tomasz Wróblewski

Tomasz Wróblewski

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 maja 2003 roku

Tomasz Wróblewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Badanie klasterów wody metodami rojowymi

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Grzegorz Karwasz, prof. PAP w Słupsku

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Heldt, doc. dr hab. Krystyna Kolwas

Dyplom nr 2254.


Gdańsk, 25 czerwca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 22 grudnia 2014 roku, 10:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Stempniewicz
Treść wprowadzona przez: