fbpx Justyna Barzowska | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Justyna Barzowska

Justyna Barzowska

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 listopada 2004 roku

Justyna Barzowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wysokociśnieniowa spektroskopia wybranych kryształów i szkieł domieszkowanych chromem

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marek Grinberg, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Godlewski, prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski

Dyplom nr 2473.


Gdańsk, 28 grudnia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: