fbpx Beata Mockiewicz | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Beata Mockiewicz

Beata Mockiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 listopada 2004 roku

Beata Mockiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Rodzaj rzeczywisty grup skończonych

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Grzegorz Gromadzki, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Olga Macedońska-Nosalska, prof. PŚ, dr hab. Andrzej Szczepański

Dyplom nr 2472.


Gdańsk, 26 listopada 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: