fbpx Aditi Sen(de) | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Aditi Sen(de)

Aditi Sen(de)

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 stycznia 2004 roku

Aditi Sen(de)

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Manipulations of quantum states and their nonclassical applications

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marek Żukowski

Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Lewenstein, prof. dr hab. Marek Kuś

Dyplom nr 2350.


Gdańsk, 23 stycznia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: