fbpx Piotr Szuca | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Piotr Szuca

Piotr Szuca

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 marca 2004 roku

Piotr Szuca

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Punkty stałe odwzorowań typu Darboux

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tomasz Natkaniec

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Pawlak, dr hab. Zygfryd Kominek, prof. UŚ

Dyplom nr 2376.


Gdańsk, 25 marca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 grudnia 2014 roku, 14:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Stempniewicz
Treść wprowadzona przez: