fbpx Paweł Żyliński | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Paweł Żyliński

Paweł Żyliński

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2004 roku

Paweł Żyliński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Cooperative Guards - Combinatioral Bounds and Complexity

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Skupień, dr hab. Andrzej Szepietowski, prof. UG

Dyplom nr 2466.


Gdańsk, 10 grudnia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 grudnia 2014 roku, 14:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Stempniewicz
Treść wprowadzona przez: