fbpx Roman Marek Ciarski | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Roman Marek Ciarski

Roman Marek Ciarski

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 marca 2005 roku

Roman Marek Ciarski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Numerical Approximations of Partial Differential Functional Equations

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tomasz Człapiński

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Malec, prof. dr hab. Zdzisław Kamont

Dyplom nr 2503.


Gdańsk, 23 marca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: