fbpx Robert Czesław Jaworski | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Robert Czesław Jaworski

Robert Czesław Jaworski

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 listopada 2005 roku

Robert Czesław Jaworski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Określenie składu chemicznego kryształu SiC oraz areozoli atmosferycznych metodą LA ICP-MS

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Heldt

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Karwasz, prof. dr hab. Ewa Bulska

Dyplom nr 2599.


Gdańsk, 30 listopada 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 grudnia 2014 roku, 13:35
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Stempniewicz
Treść wprowadzona przez: