fbpx Aleksandra Nowel | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Aleksandra Nowel

Aleksandra Nowel

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 października 2005 roku

Aleksandra Nowel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Niezmienniki topologiczne stowarzyszone z rodzinami funkcji analitycznych

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Janeczko, dr hab. Krzysztof Nowak

Dyplom nr 2594.


Gdańsk, 24 października 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: