fbpx Wojciech Kiejstut Czernous | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Wojciech Kiejstut Czernous

Wojciech Kiejstut Czernous

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 maja 2006 roku

Wojciech Kiejstut Czernous

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Aproksymacja rozwiązań równań różniczkowo funkcyjnych o pochodnych cząstkowych pierwszego rzędu

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Kamont

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Pelczar, prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk

Dyplom nr 2661.


Gdańsk, 19 maja 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: