fbpx Tomasz Bernard Dzido | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Tomasz Bernard Dzido

Tomasz Bernard Dzido

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 kwietnia 2006 roku

Tomasz Bernard Dzido

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Liczby Ramseya dla różnych klas grafów

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Skupień, dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Dyplom nr 2651.


Gdańsk, 05 maja 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: