fbpx Magdalena Lemańska | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Magdalena Lemańska

Magdalena Lemańska

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 stycznia 2006 roku

Magdalena Lemańska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Dominowanie w grafach

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Topp, prof. PG

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Paweł Wojda, dr hab. Andrzej Szepietowski, prof. UG

Dyplom nr 2629.


Gdańsk, 14 lutego 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: