fbpx Michał Stukow | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Michał Stukow

Michał Stukow

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 czerwca 2006 roku

Michał Stukow

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Minimalne zbiory generatorów grup klas odwzorowań

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Grzegorz Gromadzki, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Jacek Świątkowski, prof. UWr, dr hab. Andreas Zastrow

Dyplom nr 2669.


Gdańsk, 21 czerwca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: