fbpx Błażej Jakub Szepietowski | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Błażej Jakub Szepietowski

Błażej Jakub Szepietowski

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 lipca 2006 roku

Błażej Jakub Szepietowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Generatory i relacje w grupie klas odwzorowań powierzchni nieorientowalnej

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki

Recenzenci: dr hab. Paweł Traczyk, prof. UW, dr hab. Andreas Zastrow

Dyplom nr 2685.


Gdańsk, 10 lipca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: