fbpx Ewa Tyszkowska | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Ewa Tyszkowska

Ewa Tyszkowska

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 marca 2006 roku

Ewa Tyszkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

P-hipereliptyczne powierzchnie Riemanna i ich grupy automorfizmów

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Grzegorz Gromadzki, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Olga Macedońska-Nosalska, dr hab. Andrzej Szczepański

Dyplom nr 2647.


Gdańsk, 10 kwietnia 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: