fbpx Jerzy Andrzej Kwela | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Jerzy Andrzej Kwela

Jerzy Andrzej Kwela

z dnia 11 października 2002 roku

doktor nauk fizycznych

Jerzy Andrzej Kwela

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Spektroskopia starkowskiego mieszania stanów atomowych

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk fizycznych

w zakresie Fizyki, specjalność: spektroskopia atomowa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Dembczyński, prof. dr hab. Tomasz Dohnalik, prof. dr hab. Józef Szudy

Dyplom nr 412.


Gdańsk, 13 czerwca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: środa, 17 grudnia 2014 roku, 9:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Stempniewicz
Treść wprowadzona przez: