fbpx Ryszard Drozdowski | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Ryszard Drozdowski

Ryszard Drozdowski

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 października 2004 roku

doktor

Ryszard Drozdowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Wzbudzanie atomów He w zderzeniach z jonami w zakresie energii pośrednich

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk fizycznych

w zakresie Fizyki, specjalność: fizyka atomowa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Stanisław Łęgowski, prof. dr hab. Andrzej Kowalski, dr hab. Ewa Stachowska, prof. PP

Dyplom nr 446.


Gdańsk, 11 maja 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: