fbpx Paweł Juliusz Horodecki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Paweł Juliusz Horodecki

Paweł Juliusz Horodecki

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 maja 2004 roku

doktor

Paweł Juliusz Horodecki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Teorioinformacyjne aspekty kwantowego splątania stanów mieszanych

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk fizycznych

w zakresie Fizyki, specjalność: fizyka teoretyczna

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof. UMK, prof. dr hab. Marek Kuś, prof. dr hab. Władysław Adam Majewski

Dyplom nr 438.


Gdańsk, 07 stycznia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 18 grudnia 2014 roku, 14:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Stempniewicz
Treść wprowadzona przez: