fbpx Jarosław Paweł Pykacz | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Jarosław Paweł Pykacz

Jarosław Paweł Pykacz

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 kwietnia 2004 roku

doktor

Jarosław Paweł Pykacz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

The Many-Valued Logic of Jan Łukasiewicz in the Foundations of Quantum Mechanics

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk fizycznych

w zakresie Fizyki, specjalność: fizyka teoretyczna

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Robert Alicki, prof. dr hab. Michał Kurzyński, prof. dr hab. Maciej Mączyński

Dyplom nr 436.


Gdańsk, 17 listopada 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: