fbpx Michał Andrzej Horodecki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Michał Andrzej Horodecki

Michał Andrzej Horodecki

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 marca 2007 roku

Michał Andrzej Horodecki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

O zasobach w kwantowej teorii informacji.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Marek Marcin Kuś, prof. dr hab. Władysław Adam Majewski, prof dr hab. Ryszard Tanaś, dr hab. Konrad Banaszek

Dyplom nr 494.


Gdańsk, 05 kwietnia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: