fbpx Tomasz Jarosław Wąsowicz | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Tomasz Jarosław Wąsowicz

Tomasz Jarosław Wąsowicz

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 grudnia 2006 roku

Tomasz Jarosław Wąsowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Badania struktury linii i prawdopodobieństw przejść promienistych w widmie ołowiu

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Kwela, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Heldt, dr hab. Ewa Stachowska, prof. PP

Dyplom nr 2739.


Gdańsk, 10 stycznia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: