fbpx Vitalij Roščinski | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Vitalij Roščinski

Vitalij Roščinski

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 grudnia 2006 roku

Vitalij Roščinski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wpływ statycznego pola magnetycznego na propagację spolaryzowanego światła w ośrodku złożonym ze zdegenerowanych atomów dwupoziomowych

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Wiesław Miklaszewski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Gawlik, dr hab. Stanisław Kryszewski

Dyplom nr 2738.


Gdańsk, 10 stycznia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: