fbpx Jakub Piotr Neumann | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Jakub Piotr Neumann

Jakub Piotr Neumann

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 stycznia 2007 roku

Jakub Piotr Neumann

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Złożoność problemu pustości dla automatów na drzewach nieskończonych ze słabymi warunkami akceptowalności

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr Andrzej Szepietowski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Włodzimierz Mostowski, dr hab. Wiesław Szwast, prof. UO

Dyplom nr 2771.


Gdańsk, 09 lutego 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 18 grudnia 2014 roku, 14:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Stempniewicz
Treść wprowadzona przez: