fbpx Anna Marlena Synak | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Anna Marlena Synak

Anna Marlena Synak

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 stycznia 2007 roku

Anna Marlena Synak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Migracja elektronowej energii wzbudzenia w jednoosiowo o zorientowanych polimerach

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Piotr Bojarski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Alfons Kawski, dr hab. Jacek Przemysław Goc, prof. PP

Dyplom nr 2775.


Gdańsk, 09 lutego 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: