fbpx Tomasz Paterek | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Tomasz Paterek

Tomasz Paterek

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 maja 2007 roku

Tomasz Paterek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Komunikacja kwantowa (Quantum Communication)

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marek Żukowski

Recenzenci: dr hab. Konrad Banaszek, dr hab. Marek Karol Czachor, prof. PG

Dyplom nr 2800.


Gdańsk, 01 maja 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: