fbpx Ireneusz Grulkowski | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Ireneusz Grulkowski

Ireneusz Grulkowski

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 października 2007 roku

Ireneusz Grulkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Dyfrakcja światła na  cylindrycznych falach ultradżwiękowych

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Kwiek

Recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Opilski, prof. dr hab. Antoni Śliwiński

Dyplom nr 2858.


Gdańsk, 22 października 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: