fbpx Tomasz Błachowicz | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Tomasz Błachowicz

Tomasz Błachowicz

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 czerwca 2004 roku

Tomasz Błachowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Brillouin spectroscopy in crystal lattices Acoustic and spin waves

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Ryszard Płowiec, prof. dr hab. Mirosław Kazimierz Drozdowski, prof. dr hab. Antoni Śliwiński

Dyplom nr 440.


Gdańsk, 29 listopada 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: