fbpx Karolina Joanna Kropielnicka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Karolina Joanna Kropielnicka

Karolina Joanna Kropielnicka

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 2007 roku

Karolina Joanna Kropielnicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Uwikłane metody różnicowe dla parabolicznych równań różniczkowo funkcyjnych

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Kamont

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Matus, prof. dr hab. Ryszard Rudnicki

Dyplom nr 2899.


Gdańsk, 22 stycznia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: