fbpx Ewa Danuta Kozłowska-Walania | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Ewa Danuta Kozłowska-Walania

Ewa Danuta Kozłowska-Walania

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 czerwca 2008 roku

Ewa Danuta Kozłowska-Walania

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Owale symetrii powierzchni Riemanna.

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki

Recenzenci: prof. PB, dr hab. Czesław Bagiński, prof. UG, dr hab. Witold Tadeusz Rosicki

Dyplom nr 2988.


Gdańsk, 04 lipca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: