fbpx Sławomir Werbowy | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Sławomir Werbowy

Sławomir Werbowy

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 czerwca 2008 roku

Sławomir Werbowy

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Badania prawdopodobieństw przejść multipolowych w wybranych izotopach metali ciężkich z wykorzystaniem efektu interferencyjnego M1-E2

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Kwela

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Szudy, prof. dr hab. Ewa Wiktoria Stachowska

Dyplom nr 3005.


Gdańsk, 21 lipca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: