fbpx Marek Aleksiejew | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Marek Aleksiejew

Marek Aleksiejew

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 października 2008 roku

Marek Aleksiejew

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wpływ elektrono-donorowych grup funkcyjnych i ośrodka na  właściwości spektroskopowe benzoesanu metylu

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janina Heldt

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Wiczk, prof. PP, dr hab. Jacek Przemysław Goc

Dyplom nr 3034.


Gdańsk, 12 listopada 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: