fbpx Magdalena Łapińska-Chrzczonowicz | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Magdalena Łapińska-Chrzczonowicz

Magdalena Łapińska-Chrzczonowicz

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 stycznia 2009 roku

Magdalena Łapińska-Chrzczonowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Dokładne schematy różnicowe dla równań parabolicznych

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Matus

Recenzenci: prof. UW, dr hab. Krzysztof Moszyński, prof. dr hab. Stanisław Sędziwy

Dyplom nr 3074.


Gdańsk, 02 marca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: