fbpx Joanna Cyman | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Joanna Cyman

Joanna Cyman

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 września 2009 roku

Joanna Cyman

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Własności liczb dominowania zewnętrznego

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. PG, dr hab. Jerzy Topp

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Karoński, prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Dyplom nr 3154.


Gdańsk, 21 października 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 18 grudnia 2014 roku, 14:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Stempniewicz
Treść wprowadzona przez: