fbpx Aleksandra Dudkowska | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Aleksandra Dudkowska

Aleksandra Dudkowska

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 grudnia 2009 roku

Aleksandra Dudkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Analiza i modelowanie zmienności rytmu zatokowego układu sercowo-oddechowego człowieka

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Danuta Wanda Makowiec

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Andrzej Stanisław Posiewnik, prof. dr hab. Jan Jacek Żebrowski

Dyplom nr 3182.


Gdańsk, 13 stycznia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: