fbpx Jan Jankowski | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Jan Jankowski

Jan Jankowski

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 stycznia 2010 roku

Jan Jankowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Istnienie i jednoznaczność rozwiązań równań różniczkowych z wyprzedzonym argumentem

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Antoni Augustynowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Bartosiewicz, dr hab. Mieczysław Cichoń

Dyplom nr 3196.


Gdańsk, 25 lutego 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: