fbpx Robert Fidytek | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Robert Fidytek

Robert Fidytek

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 stycznia 2010 roku

Robert Fidytek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Dwu i trójkolorowe grafowe liczby Ramseya dla cykli i ścieżek

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Andrzej Borowiecki, dr hab. Halina Maria Bielak

Dyplom nr 3199.


Gdańsk, 02 marca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: