fbpx Bartosz Putrycz | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Bartosz Putrycz

Bartosz Putrycz

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 maja 2010 roku

Bartosz Putrycz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Grupy i rozmaitości Hantzsche- Wendta

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Andrzej Szczepański

Recenzenci: prof. PG, dr hab. Marek Zbigniew Izydorek, prof. UW, dr hab. Zbigniew Marciniak

Dyplom nr 3238.


Gdańsk, 01 czerwca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: