fbpx Sebastian Gabriel Mahlik | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Sebastian Gabriel Mahlik

Sebastian Gabriel Mahlik

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2010 roku

Sebastian Gabriel Mahlik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Stany ekscytonu pułapkowanego na jonach Eu2+ i Pr3+ w wybranych tlenkach i fluorkach

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marek Grinberg

Recenzenci: doc. dr hab. Przemysław Jacek Dereń, prof. dr hab. Michał Malinowski

Dyplom nr 3270.


Gdańsk, 09 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 18 grudnia 2014 roku, 14:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Stempniewicz
Treść wprowadzona przez: