fbpx Paweł Piotr Karczmarek | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Paweł Piotr Karczmarek

Paweł Piotr Karczmarek

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2010 roku

Paweł Piotr Karczmarek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Dokładne i przybliżone rozwiązania pewnych klas równań całkowych mocno osobliwych z jądrami Cauchy'ego i Hilberta

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michaił Szeszko

Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Bojarski, prof. UG, dr hab. Antoni Augustynowicz

Dyplom nr 3259.


Gdańsk, 01 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: