fbpx Aleksander Andrzej Kubicki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Aleksander Andrzej Kubicki

Aleksander Andrzej Kubicki

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 czerwca 2010 roku

Aleksander Andrzej Kubicki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Deaktywacja stanów wzbudzonych molekuł podstawionych stilbenu

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Danuta Anna Bauman, prof. dr hab. Janina Heldt, prof. dr hab. Andrzej Dobek, prof. dr hab. Aleksander Balter

Dyplom nr 579.


Gdańsk, 16 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: